Följ oss:

Följ oss:

Västsvenska glas

"Affärsutveckling, finans och redovisning där något som går hand i hand . Det som är annorlunda med aVizion är att de är behjälpliga på så många mer sätt än bara hjälp med finansiering – de är på riktigt serviceinriktade."

 Det rör på sig hos Västsvenska glas. Målen har infriats och nya utvecklingsmål sätts hela tiden. Omsättning och försäljning har ökat. Nyligen bytte man lokaler. Men för en tid sedan såg det ut att gå illa för företaget. När Patrik sökte hjälp kom han i kontakt med aVizion. Västsvenska glas och aVizion inledde ett samarbete, som gav struktur, kapital och visioner åt de populära glasmästarna.

Västsvenska glas har alltid varit ett väl ansett företag. De har varit väl anlitade för sina fantastiska jobb, som är både prisvärda och av hög kvalité. Man kan kort och gott säga att Västsvenska glas är ett uppskattat företag, både hos leverantörer och  kunder. 

Dock höll det på att går riktigt illa på grund av redovisningsfirman man anlitat inte skötte sitt jobb. När Västsvenska glas kontaktperson gick in i väggen uppdagades hur illa det var. Under flera månader hade redovisningen misskötts.

Patrik Järlesand, Västsvenska glas.

Detta var en stor utmaning för företaget och man såg ingen utväg, men tack vare att man kom i kontakt med med aVizion som har hjälpt dem har de nu kommit på rätt spår.

Utmanande omställning

Omställning till digital redovisning var inte lätt i början.  Som Patrik Järlesand konstaterar :

– Jag hade aldrig tagit det administrativa arbetet på allvar. Jag hade en redovisningsbyrå och ja Och jag tror inte jag är ensam om det. Jag tror det är ganska många hantverkare som inte vill hålla på med det här, utan hellre vill hålla på med det som är själva hjärtat i verksamheten.

– Ibland vet man inte var man skall börja. Och har man då inte duktigt folk runt sig, så kan det bli väldigt fel.

aVizion hjälpte Västsvenska glas med struktur. Det har hjälpt dem att få ordning på sin redovisning genom att införa digitala redovisningsmetoder med hjälp av det molnbaserade redovisningprogrammet Fortnox. Genom att anpassa sig till digital redovisning har Västsvenska glas  kunnat spara mycket tid och effektivisera sina administrativa rutiner.

Nu är det roligt igen!

När redovisningen ordnade upp sig började Västsvenska glas känna att de var på rätt väg. Det som för en kort tid sedan hade lett till många sömnlösa nätter hade visat sig vara en överkomlig utmaning. Genom att samarbeta med aVizion för att få struktur och ordning på sin redovisning, kunde företaget se framsteg och förbättringar. 

Som Patrik uttrycker det:

 – Äntligen var det roligt att gå och till jobbet igen!

Eftersom samarbetet med aVizion hade varit så bra när det kom till redovisning  valde västsvenska glas anlita aVizion även för fakturabelåning. Patrik hade tidigare varit kund hos en av de större aktörerna inom factoring. Factoring kan vara ett känsligt ärende när factoringbolaget får tillåtelse att kommunicera med kunderna.

Patrik hade tidigare anlitat ett factoring-företag som inte gjorde något för att underlätta hans jobb.

– De ringde aldrig tillbaka när jag sökte dem. En gång ringde telefonförsäljare från dem, trots att jag redan var kund. När jag slutade anlita dem, tog det flera månader innan de upptäckte att jag inte lämnat in något material till dem.

Genom att övergå till aVizion har de fått en mer tillfredsställande upplevelse, där de har blivit väl bemötta och fått den hjälp de behöver.

Visioner för framtiden och afförsutveckling med hjälp av aVizion

Förutom redovisning och fakturabelåning har aVizion även hjälpt Västsvenska glas med deras affärsutveckling. De har arbetat tillsammans för att sätta upp affärsmål och tack vare detta samarbete har företaget lyckats uppnå och överskrida de flesta av sina mål. Försäljningen har ökat och de har även skapat fler jobbmöjligheter för sig själva.

– Vi tänker på ett annat sätt nu, kan man säga. I samförstånd med våra affärsutvecklare på aVizion satte upp våra affärsmål för ett år sedan. De flesta av våra målen har vi redan bockat av.

En viktig faktor som skiljer aVizion från andra företag ä kommunikation och serviceinriktning gentemot kunden. aVizion håller en kontinuerlig kontakt och sätter sig på samma nivå som klienterna.

– Finans, affärsutveckling och redovisning där något som går hand i hand . Det som är annorlunda med aVizion är att de är behjälpliga på så många mer sätt än bara hjälp med finansiering – de är på riktigt serviceinriktade.

I fallet med Västsvenska glas och deras samarbete med aVizion kan vi se hur affärsutveckling, finans och redovisning har samverkat för att stärka företaget. Genom att anlita aVizion för affärsutveckling har Västsvenska glas fått struktur, kapital och visioner som har hjälpt dem att utveckla sin verksamhet och sätta upp tydliga mål  aVizion har också hjälpt företaget att få ordning på sin redovisning genom att introducera digital

aVizion mer än bara factoring

Affärsutveckling, som kan definieras som att utveckla en verksamhets affärsgenererande delar, är en viktig process för företag i olika stadier av sin tillväxt och utveckling [. Det innefattar att utveckla och skapa relationer med kunder och partners samt att utforma en tydlig strategi och taktik för att nå företagets vision och mål . Affärsutveckling handlar också om att fokusera på ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning för att driva företagets tillväxt och framgång. För att lyckas med affärsutveckling krävs det en stark affärsidé och förmågan att driva igenom förändringar.

Finans och redovisning är två centrala områden inom företagsledning och affärsutveckling. En välorganiserad och korrekt redovisning är avgörande för att företaget ska kunna fatta informerade beslut och ha en klar bild av sin ekonomiska ställning och resultat. Genom att följa god redovisningssed och upprätta årsredovisningar enligt lagstiftningens krav kan företag säkerställa att deras ekonomiska rapporter är rättvisande och pålitliga . Att använda sig av digitala verktyg och system för finansiell rapportering och analys, som aVizionl, kan hjälpa företag att effektivisera sina processer och fatta bättre beslut baserat på tillförlitlig information .

Västsvenska glas och aVizion en solskenshistoria

– Ekonomi och redovisning har fungerat jättebra. För att göra en lång historia kort, var det en himla soppa innan jag anlitade dem. Avizion hjälpte mig att få ordning på allting.

Det som hade kunnat sluta med en jobbig konkurs har istället blivit en riktig solskenshistoria. Västsvenska glas kan fortsätt att göra kunder nöjda med  sina professionella arbeten tack vare samarbetet med aVizion. De har fortsatt att utvecklas och sätta nya mål för framtiden. Genom att kombinera sina expertkunskaper inom glasmästeri med aVizions expertis inom finansiering, affärsutveckling och redovisning har de kunnat stärka sin verksamhet och skapa en mer positiv framtid för företaget.

I fyra enkla steg kommer du igång med factoring på aVizion?

Därför väljer kunder aVizion

Genom att sälja sina fakturor till en aVizion, kan företag snabbt och enkelt frigöra pengar som de annars skulle ha väntat på att få från sina kunder. Detta kan bidra till att förbättra företagets kassaflöde och möjliggöra för dem att ta sig an nya projekt eller utöka sin verksamhet utan att behöva vänta på betalningar.

Factoring är enkel lösning för företag att hantera sina fakturor och betalningar. Istället för att behöva jaga betalningar från kunder och spendera tid på fakturering och administration, kan företag lägga över detta arbete på aVizion. Detta kan frigöra tid och resurser för företag att fokusera på sin kärnverksamhet.

Eftersom aVizion köper fakturorna från företaget, kan företaget få betalt direkt istället för att behöva vänta på betalningar från kunderna. Detta kan minska väntetiden på betalningar och möjliggöra för företag att snabbt få tillgång till nödvändiga medel för att fortsätta växa och expandera.

Vad säger kunder om aVizion

5/5
"Ett företag som verkligen förstår hur det är att vara entreprenör. Alla här inne har själva drivit företag! Och de är trevliga att handskas med."
Esbjörn Börjeson
4.7/5
"Fantastisk kvalité och god förståelse för företagare!"
Oliver Petric
4.5/5
"Nöjd och smidig tjänst, snabb hantering och trevlig personal."
Andrea Ivarsson
5/5
"Verkar fungera bra."
Robert

Kom igång med factoring