Dataskyddspolicy

Vi på aVizion tar din integritet på stort allvar och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss

aVizion värnar starkt om dig som kund och din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Avizion samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver vidare dina rättigheter gentemot Avizion och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda Avizions tjänster eller produkter, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Avizion använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster eller produkter. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e- postmeddelande till oss på info@Avizion.se.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom lån, factoring eller inlåning behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Vilken information samlar Avizion in (kategorier av personuppgifter)?

Information som du ger till oss.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du ansöker om en produkt, kontaktar oss, när du använder vår kundweb eller någon annan av Avizions tjänster där du lämnar personuppgifter.

Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation (t ex namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, anställning etc)
Betalningsinformation (t ex bankkontonummer, fakturainformation etc)


Information vi samlar in om dig.

När du använder någon av våra tjänster, kan vi samla in följande information:

Person- och kontaktinformation (t ex namn, födelsedatum, personnummer, adress, e- postadress, mobiltelefonnummer etc)
Finansiell information (t ex din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik etc)
Information om varor/tjänster (t ex detaljer angående de varor/tjänster du har köpt om dessa hör samman med krediten etc)
Historisk information (t ex betalnings- och kredithistorik, tidigare köphistorik)
Information om hur du interagerar med Avizion (t ex hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig etc)
Enhetsinformation (t ex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning)
Geografisk information – din geografiska placering Informationen du ger oss och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.


Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Avizions tjänster. Avizion behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen/ändamål

Möjlig automatiserat beslutsfattande:

Bekräftelse av identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig  JA

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig JA

För att avgöra vilka tjänster vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning JA

För kundanalys, administrera Avizions tjänster och för Avizions interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen JA

För att säkerställa att innehåll presenteras korrekt och effektivt för dig.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig JA

För att förhindra missbruk av Avizions tjänster åtaganden gentemot dig eller del av brottslig verksamhet och följa tillämplig lagstiftning

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig: JA

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och penningtvätt samt riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och följa tillämplig lagstiftning JA

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen NEJ

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

Följa tillämplig lagstiftning DELVIS

Med “Automatiserat beslutsfattande” menas att vissa beslut baseras på automatiska beslut (t. ex. lämnande av kredit). Dessa beslut baseras på bl.a. information om sökande från en kreditupplysning.

Kommunikation Avizion kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Avizions kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@Avizion.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Avizion kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Avizion’s betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter om din eventuella bristande betalning till kreditinstitut. De kreditupplysningsföretag vi samarbetar med är Syna, UC och Creditsafe.

Avizion kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avizion kan komma att dela din information till tredje parter. Detta kan ske om Avizion säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Avizion kan i sådant fall komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Vidare kan om Avizion, eller en väsentlig del av Avizions tillgångar, förvärvas av en tredje part, personuppgifter om Avizions kunder komma att delas.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Oaktat detta kan i vissa fall datan komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I sådant fall kommer Avizion att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Ditt skydd och rättigheter ska inte påverkas av ett sådant beslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

Här nedan finner du en sammanställning om dina rättigheter, dvs vad du har rätt till gentemot Avizion

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan kostnadsfritt begära en kopia av de uppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information vi har om dig själv.
Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Vi vill däremot uppmärksamma dig att det kan finnas legala skyldigheter för Avizion som kreditinstitut, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Om du lämnar in en sådan begäran blockerar vi den datan som vi är skyldiga att spara så att den inte kan användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter eller för fullgörelse av avtal. Vi informerar dig detta när du inkommer med en begäran om radering.
Cookies Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd onlineupplevelse. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av vår hemsida och för att spara funktionella inställningar.

Du godkänner cookies i samband med att du besöker vår hemsida för första gången, men du kan välja att inte tillåta vår användning av cookies och fortsätta besöka hemsidan. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på datorn. Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att blockera de cookies som används på vår webbplats kan detta påverka din upplevelse av vår hemsida, t.ex. så kommer vissa funktioner inte att fungera. Om du väljer att inte godkänna cookies kommer ditt val att sparas i sju dagar, därefter får du på nytt frågan om du vill acceptera cookies.

Utöver detta sätts även en cookie för besökare med äldre version av webbläsare som valt att besöka sidan trots varning för webbsiten inte stödjer deras version av webbläsare.

Kontakta oss Avizion Finans, Gamlestadsvägen 2 B21 C, 415 11 Göteborg

Avizion har ett dataskyddsombud. Vår kundtjänst är en viktig del av vår verksamhet och tar gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Avizions kundtjänst på info@Avizion.se. Du kan även skicka email till vårt dataskyddsombud, dennes adress är dataskyddsombud@Avizion.se.

Avizion Finans är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Avizion följer svensk dataskyddslagstiftning.

Övrigt Vi kan komma att göra ändringar i denna Dataskyddspolicy. Den senaste versionen av Dataskyddspolicyn finns på vår websida eller kan mailas till dig..

*** Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 1 januari 2020