Redovisning

Redovisning utifrån
ERFARENHET

Ekonomisk redovisning är fastställd i lag. Alla företag måste dokumentera sin resurshantering. När du lägger ut din redovisning, frigör du tid och får erfarna ekonomers råd.

Redovisning tvingar oss alla till noggrannhet och fasta rutiner. Små misstag – som att glömma att lämna rapporter i tid eller att förlora viktiga handlingar – kan bli kostsamma. Större misstag kan – helt i onödan – äventyra företagets överlevnad.

Vi brukar säga: Du sköter ditt företag, vi sköter din redovisning. Många företagare tycker att redovisningen är trist. Pappersarbetet, som man sa förr. Faktum är att papper numera är sällsynta inom redovisningen. Idag kan hela redovisningen utföras digitalt. Men det betyder inte att redovisningen är mindre komplicerad. 

Nej, den  kräver fortfarande engagemang och noggrannhet. När du lägger ut din redovisning på oss, kan du koncentrera dig på utvecklingen av din firma. Att involvera en rutinerad redovisningsekonom från aVizion frigör inte bara tid. Du får du även en pålitlig rådgivare. Alla företag – stora som små – behöver ta råd inför viktiga beslut såsom  investeringar, krediter, utdelning, skatteupplägg, bolagsbildning, deklarationer samt bokslut och årsredovisningar.

Vi sköter redovisning och ger ekonomiska råd åt 100-talet företag i hela Sverige. Vi förser dem dagligen med lösningar och kunskap som är till avgörande hjälp för dem. Och vi gör det gärna för ditt bolag också!

Slipp papper och pärmar!

Digital redovisning i molnet

TA DET DIGITALA STEGET

Henrik berättar om Digital redovisning och varför man genom att lägga sin administration i molnet kan fortsätta bedriva sin verksamhet nästan varifrån som helst.

kontakta
HENRIK SJÖLANDER

Entreprenär med bred kunskap som älskar näör företagare lyckas.