Inkasso

Inkasso hos aVizion är god inkassosed. Pengarna in och det goda ryktet intakt.

Inkasso kan vara en lösning  om räkningar inte blir betalda i tid. Vi hjälper dig med inkassoåtgärder mot den som inte betalat sin faktura i tid. Vi finns även där när du lånat ut pengar som inte återbetalts, eller om  tjänster som utlovats inte blivit utförda.

Inkassoåtgärder är en process som är reglerad i inkassolagen (1974:182) samt andra förordningar. Alla inkassoåtgärder skall bedrivas enligt god inkassosed. Hot, trakasserier eller onödiga kostnader i sambans med inkasso får inte förekomma. Verksamheten är reglerad av både Integritetsskyddsmyndigheten och Finansinspektionen. Inkassoverksamhet ska enligt inkassolagen bedrivas enligt god inkassosed. 

God inskassosed betyder bland annat att informationen bör vara saklig, tydlig och korrekt, samt att den som har en skuld  bör bemötas på ett hövligt och korrekt sätt.
Inkassoåtgärder får inte väcka onödigt uppseende eller
göras på ett sätt som kan skandalisera den som har en skuld. 

Ja, som att driva in pengar kan verkligen vara ett delikat ärende med mycket fingertoppskänsla. När du lämnar  över din fordran försöker vi få först och främst få tillbaka dina pengar. Samtidigt syftar vår inkassopolicy till att förstärka relationen med era kunder. Väl inarbetade rutiner ökar er integritet och kundernas betalningsvilja.