Factoring

Factoring - finans i förskott genom belåning eller försäljning av faktura.

Factoring är ett samlingsbegrepp som kan delas in i två huvudgrupper. Den första varianten är fakturaköp vilket innebär att finansiären tar över kreditrisken från kunden. Dock är detta ofta en falsk trygghet då det blir återkrav om fakturan är tvistig. Det vill säga, om köpare och säljare är oense om fakturan så att den inte går att driva in.  

Tvister är den absolut vanligaste orsaken till att en faktura inte blir betald av slutkunden. Ofta vägrar factoringföretag också att köpa fakturor med stor risk. Således gäller det bara vid oväntade konkurser och insolvenssituationer som kreditrisken gäller.

Fakturabelåning med regress

Den andra huvudvarianten är fakturabelåning med s.k. regress. Denna kan i sin tur delas in i två varianter. Den första är att man tar över hela företagets reskontra och belånar en viss andel av reskontrasaldot t.ex. 70-80 procent. Detta används ofta av bankernas dotterbolag och större kreditmarknadsbolag.

Begränsningar och krav

Ofta finns det begränsningar reskontrabelåning.  Andelsspärrar hindrar att saldot inte utgörs av en eller ett fåtal stora kunder. Varje kunds balans måste gå under en  viss procent av hela balansomslutningen. Det medför ofta att den verkliga effekten i vissa fall kan bli att man bara får ut en klart mindre likviditet t.ex. 50 procent.  Denna form passar främst företag med många kunder och låg säsongssvängning.

Fakturabelåning av enstaka fakturor

Den andra varianten som används är att man fakturabelånar enstaka fakturor. Det betyder att kunden kan välja att finansiera fler fakturor ibland och färre ibland. Man har en frihet här. Dessutom – och det är den största fördelen – får man loss 100 procent minus vår fakturaprovision direkt. Detta är ett mer flexibelt system där alla företag kan anpassa sig efter sin aktuella situation. Det är denna variant som aVizion Finans använder som huvudalternativ. I enstaka fall kan vi ta varianten med fakturaköp.

Vi tar ut en procentandel av fakturabeloppet i arvode. Arvodet brukar uppgå till mellan två och fem procent av fakturabeloppet. Exakt hur mycket vi tar ut beror på risken samt det arbete vi måste lägga ned i samband med köpet. Vi är väldigt tydliga med hur vi värderar risken. 

Så funkar det:

FACTORING FÖR DUMMIES

Varför factoring? Några tankar

Factoring är ett redskap för att finansiera rörelsekapital. Det innebär att företaget säljer eller belånar sina fakturor. För ett seriöst företag är en faktura en tillgång. Tempot i affärsvärlden är högt. Vändningarna är nästan omöjliga att förutse. Det räcker inte alltid med ärligt hårt arbete. Ett företag i dagens ekonomi behöver finansiella hjälpmedel. Ibland tryter pengarna, trots att pengar är på väg in. Men det finns en väg ur den finansiella rävsaxen. Många gånger går det till ungefär så här: Du lägger sex månader på ett jobb. Du litar på arbetsgivaren, och vet att pengarna kommer när jobbet är klart. På grund av faktorer som varken du eller din uppdragsgivare kunnat förutse, skjuts allt upp tre månader. Under tiden måste du betala hyra och löner. Nej, banken vill inte låna ut. 

Uppdragsgivaren kan inte dela upp eller ge förskott. Är det förresten taktiskt att ens begära det? Då har du valet att sälja eller belåna din faktura. Fördelen för dig som säljer din faktura är uppenbar:  Du får pengar omgående. Vi tar över kreditrisken. Precis som vi måste lita på er, måste ni kunna lita på oss.  Att använda sig av factoringtjänster innebär även att du skyddar dig mot kreditrisker. Många företag har använt sig av factoring för att kunna driva vidare sin verksamhet. Leverantörerna – större bolag och offentlig sektor – kan kräva upp till 90 dagars netto för att betala leverantörer. Du kan också använda dig av factoring i rent strategiskt syfte. Det är inte längre så att enbart företag med låg eller rent av dålig kredit säljer sina fakturor. Factoring utnyttjas av alla slags företag i flera olika situationer.