Factoring

Factoring

60 dagars netto? Men mina anställda behöver lön i nästa vecka!

Tempot i affärsvärlden är snabbt. Vändningarna är nästan omöjliga att förutse.  Att driva ett företag i dagens ekonomi kräver nya redskap.

 

Factoring är redskap för ett företag att finansiera sitt rörelsekapital. Det innebär att företaget säljer eller belånar sina fakturor. För ett seriöst företag är en faktura en tillgång. Många gånger går det till ungefär  såhär: Du lägger sex månader på ett jobb. Du litar på arbetsgivaren, och vet att pengarna kommer när jobbet är klart. På grund av faktorer som varken du eller din uppdragsgivare kunna förutse, skjut allt upp tre månader. Under tiden måste du betala hyra och löner.  Nej, banken vill inte låna ut. Nej, uppdragsgivaren kan inte dela upp eller ge förskott. Förresten vet du inte om det är taktiskt att ens begära det. Då har du valet att sälja eller belåna din faktura. 

 

Rörelsekapital med faktura som säkerhet

Fördelen för dig säljer din faktura är uppenbar:  Du får pengar omgående. Vi tar över kreditrisken. Precis om vi måste lita på er, måste ni kunna lita på oss. Att använda sig av factoringtjänster innebär även att du skyddar dig mot kreditrisker.

 

Factoring – en lösning för moderna företag

För många företag är idag factoring ett måste för att kunna driva verksamheten. Leverantörerna – större bolag och offentlig sektor  – kräver upp till 90 dagars netto för betalning av sina leverantörer. Det var tidigare känt att enbart företag med låg eller rent av dålig kredit sålde sina fakturor. Detta påstående stämmer inte längre. Factoring utnyttjas av alla slags företag idag.