Att erbjuda likvida medel snabbt kommer alltid att vara ett finansbolags uppgift. aVizion erbjuder det, men också en rad andra tjänster. Peter Bauer, försäljningschef på aVizion har över 16 års erfarenhet av försäljning inom finans. Här berättar han om säljarbetet idag, jämfört med tidigare.

– Jag har insett att det är bättre för kunderna – och för oss – när hela säljteamet har kompetens att se våra kunders verkliga behov. Vi utbildar oss hela tiden på att bli bättre på detta. 

Peter Bauer, försäljningschef

Peter Bauer var länge sysselsatt med att sälja in fakturaköp, fakturabelåning och andra krediter. På aVizion är upplägget annorlunda. Genom att erbjuda affärsutveckling, ekonomi och andra tjänster tar aVizion ett helt annat grepp kring situationen. Det är möjligt att hjälpa kunderna på en helt annan nivå.

– Det är mycket roligare att arbeta som säljare nu när man märker att man gör skillnad. Förr ringde bara kunderna för att fråga ”När kommer pengarna?”. Nu får vi en helt annan feedback. Det händer oftare att de ringer och tackar oss. Det är en bred dialog, där vi bollar idéer, istället för en enkelspårig konversation om pengar. En helt annan relation.

Börjar där andra slutar

När fakturaköpet är genomfört, slutar engagemanget för många finansbolag. På aVizion är det ofta då samarbetet börjar.

– Vår typiske kund är egentligen alla som behöver få in pengar. Och det behöver inte vara i det korta perspektivet.

– Ambitionen är alltid att behålla en god relation med kunderna. Oavsett om samarbetet blir långsiktigt eller kortsiktig, så värderar vi goda relationer högt.

Nyckelfrågan är: Varför finns det en kris i likviditeten? För att kunder skall kunna öppna upp och ge ett ärligt svar, krävs en säljare som de har förtroende för.

– Alla hos oss har erfarenhet. Vi är utbildade i att lyssna på våra kunder i syfte att identifiera deras behov. Vi vet hur det är att driva företag. Därför är vår inställning alltid: Vi vill gärna träffa våra kunder och lyssna på dem. Vi har alltid en ödmjuk inställning till deras problem.

– När vi kan hitta något hos dem, som är en risk, som de själva trodde fungerade bra, då har vi verkligen skapat ett förtroende. Kanske är det inom projekthantering. Kanske är bokföring den svaga punkten, kanske behöver de en affärsmentor. Det är kundens behov som är grunden till affären, inte våra.

Tillgänglighet i alla lägen

saljteam med kund
Linus och Isabella, medlemmar i säljteamet, tillsammans med en av aVizions kunder

En medlem  i säljteamet skall vara en pålitlig, kunnig och nära kontakt till kunden. Det spelar mindre roll vem som är handläggare, mötesbokare eller utesäljare. Alla i teamet utbildas för att ge rätt stöd och råd åt kunden. Alla skall kunna grunderna i ekonomi, för att kunna tillgodose kundens verkliga behov. Det är principer som Peter Bauer byggt upp säljteamet på.

– På andra, större finansbolag har du kanske kreditkommittéer, handläggarchefer och kontorschefer som man inte bara kan kontakta hur som helst. Alla våra kunder känner till att det är bara komma hit till aVizion och prata med alla avdelningar.

Sedan årsskiftet finns aVizion i nya lokaler. Företagets avdelningar sitter i närheten av varandra. Säljteamet är integrerat med kreditavdelning, för att kunna ge  kunder bättre trygghet och service. Man lotsar inte kunden vidare till näste anonyme handläggare. En liten grupp väl utbildade medarbetare kan ge kunder bättre och snabbare besked,  jämfört med hur det kanske är hos större bolag.

– Kunder har berättat att de sökt upp andra finansbolag, som givit dem bestämda svar. ”Så här funkar det, det är bara så här du skall göra.”
I dialogen med kunden upptäcks ofta de verkliga utmaningarna eller situationen. En vanlig situation idag är att begåvade, arbetsamma yrkesmän inte vill eller kan avsätta tid åt det viktiga pappersarbetet.

– Säg att du är expert på plåtslageri. Du är verkligen professionell i ditt yrke. Du jobbar hårt, du har fantastiskt bra kunder, du har lojal och bra personal. Men du är inte civilekonom.

– Vi har haft kunder som varit nära konkurs, som vi lyckats se i god tid, ihop med vår ekonomiavdelning. Då har vi hjälpt kunden i krisen. De själva var i vissa fall inte medvetna om risken. Vi kunde se det, och kunde vända utvecklingen och hjälpa dem uppåt.

– Du är ju ingen dålig företagare, bara för att du drabbas av kunder som blåser dig på pengar. Eller för att det varit corona. Det kanske berodde på fel kravrutiner, otur med redovisare eller något annat som vi kan hjälpa dem med.