Följ oss:

Följ oss:

Sälja fakturor? Allt du behöver veta om fakturaköp

Sälja fakturor - För dig som överväger att sälja fakturor finns det några användbara tips att beakta.

Sälja fakturor? Allt du behöver veta om fakturaköp

sälja fakturor? allt du behöver veta

Att ha god likviditet är av yttersta vikt för företagare och utgör en av de mest centrala aspekterna när ens företag bedöms av exempelvis finansinstitut. En effektiv strategi för att snabbt öka likviditeten är att överväga att sälja dina fakturor. Genom att göra detta kan du få tillgång till pengarna på ditt konto redan nästa dag, istället för att behöva vänta på att din kund betalar fakturan. Dessutom slipper du bekymra dig över att själv driva in fordringar, vilket kan vara en tidskrävande och ibland problematisk process. Genom att frigöra denna tid kan du istället fokusera din energi och uppmärksamhet på att utveckla och växa ditt företag.

För dig som överväger att sälja fakturor finns det några användbara tips att beakta.

Vad är fakturaköp?

Fakturaköp, även känt som invoice purchasing eller factoring på engelska, är ett begrepp inom finansiering som faller under kategorin factoring. Det är en metod där ett företag använder sina kundfakturor som en resurs. Det innebär att företaget säljer sina obetalda kundfakturor till en bank, ett factoringföretag eller en finansinstitut och får omedelbart betalningen för fakturorna, minus en avgift, insatt på sitt konto. Fakturaköp har blivit en populär strategi för att snabbt omvandla sina kundfordringar till likvida medel och därigenom förbättra företagets likviditet.

Nu erbjuder vi möjligheten att köpa din faktura och hjälpa dig finansiera ditt företag!

Sälja fakturor? – hur funkar det?

Att sälja fakturor är en relativt enkel process. I grund och botten innebär fakturaköp att du som företag säljer dina obetalda kundfakturor till en tredje part. När företaget köper fakturan, tar de ut en avgift för tjänsten och du får fakturans belopp utbetalt nästan omedelbart. Fördelarna med att sälja fakturor är många. Du kan få tillgång till pengarna snabbare, vilket kan vara avgörande för din företagsekonomi, och du slipper själv hantera inkassoprocessen och försöka få kunden att betala. Ett viktigt begrepp att hålla koll på när det kommer till fakturaköp är regressrätt. Fakturaköp delas nämligen in i två typer; fakturaköp med regress och fakturaköp utan regress. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två alternativ för att fatta välgrundade beslut om din företags likviditetsstrategi.

Att sälja fakturor med eller utan regress

Inom fakturaköp stöter man ofta på begreppet regress – fakturaköp erbjuds nämligen med eller utan regress. Det som skiljer dessa begrepp åt är ifall det är du, som utställare av fakturan, eller finansbolaget som har kreditrisken ifall din kund skulle gå i konkurs eller av annat skäl inte kan betala fakturan.

Fakturaköp med regress

Vid fakturaköp med regress köper finansbolaget din faktura men inte kreditrisken. Fördelen med att sälja fakturor med regress är att du oftast kan sälja fler fakturor på detta sätt – det krävs inte lika mycket historik om ditt eller din kunds företag för att vara gångbart. Detta innebär en rejäl fördel för dig med ett relativt nystartat bolag. En annan fördel är att fakturaköp med regress är billigare än utan regress.

Nackdelen med att sälja fakturor med regress är kreditrisken. Något som dock låter mer dramatiskt än vad det är. Skulle det vara så att din kund inte betalar, så kan finansbolaget antingen låta dig ta hand om indrivningen av fakturan direkt efter den förfallit eller hjälpa dig med påminnelser och inkasso. Detta beror på vilka villkor man kommit överens om. Först när finansbolaget har hanterat fakturan via inkasso och fakturan fortfarande är obetald, blir ditt företag återbetalningsskyldigt till finansbolaget.

Om du har valt att sälja fakturan via aVizion kan vi hjälpa dig med inkassoärendet.

Fakturaköp utan regress

Fördelen med fakturaköp utan regress är att hela kreditrisken, inklusive kostnader för påminnelse- och inkassoavgifter för förfallna fakturor, överförs till det företag som köper fakturan. Den stora fördelen är att du som säljare blir befriad från bekymret över att driva in obetalda fakturor och de tillhörande kostnaderna.

Men det finns också nackdelar med att välja fakturaköp utan regress. För det första ställs högre krav på både dig som säljare och din kund för att kunna sälja fakturor på detta sätt. Eftersom finansbolaget tar över kreditrisken kräver de oftast att din kund har en stark betalningsförmåga, vilket innebär att detta alternativ kanske inte alltid är tillgängligt. Dessutom är det vanligtvis något dyrare att använda fakturaköp utan regress, eftersom du betalar extra för att överlåta kreditrisken som normalt sett ligger hos ditt företag.

Om du tror att din kund kommer att betala fakturan, men kanske inte alltid på förfallodagen, kan fakturaköp med regress vara ett bra alternativ. Detta alternativ är ofta mindre riskfyllt när det görs med en pålitlig och seriös aktör än att försöka driva in en obetald faktura på egen hand.

Sälja fakturor = Kostnad

Att sälja fakturor är naturligtvis inte kostnadsfritt. Det finns en kostnad för fakturaköp som tar form av en procentuell avgift som dras från värdet av den sålda fakturan. Skillnaden i pris mellan olika finansbolag kan vara betydande, och det är därför viktigt att noggrant undersöka vad som ingår i den avgiften.

Vanligtvis baseras avgiften på flera faktorer, inklusive fakturabeloppet och kreditvärdigheten. Om du väljer att sälja fakturor med regress, kommer din kreditvärdighet att påverka avgiften. Om du önskar överlåta kreditrisken till finansbolaget kommer detta också att påverka priset. Vissa finansbolag tillämpar även extra avgifter och fasta årliga kostnader, såsom uppläggningsavgifter, fakturaavgifter och hanteringsavgifter om de behöver skicka påminnelser till din kund. Det finns även företag som tar ut en avgift om de avslår att köpa en viss faktura – med andra ord kan du i sådana fall bli tvungen att betala bara för att ha ansökt om att sälja fakturor.

Men vad kostar då fakturaköp hos aVizion?Vi tar ut en procentandel av fakturabeloppet i arvode, Men vi är alltid tydliga med hur vi värderar risken och vilket arbete vi behöver lägga ned i samband med köpet.

Får alla företag sälja fakturor?

Fakturaköp är vanligtvis inriktat på aktiebolag och kräver i de flesta fall att du kan presentera en årsredovisning. Om du väljer att sälja fakturor med regress, så är det tillräckligt att ditt eget företag har en god kreditvärdighet. Men om du beslutar dig för att sälja fakturor utan regress, kommer finansbolaget även att bedöma betalningsförmågan hos dina kunder. Det innebär att du oftast inte kommer att kunna sälja alla dina fakturor utan regress, eftersom finansbolaget kommer att vara försiktigare med att godkänna de fakturor som inte uppfyller de nödvändiga kreditvillkoren.

Sälja enstaka fakturor – eller samtliga?

Detta är också en aspekt som kräver övervägande. Båda alternativen, det vill säga att sälja alla dina fakturor eller enstaka fakturor, finns tillgängliga på marknaden idag. Fördelen med att välja att sälja alla dina fakturor är att det kan minska din-administrativa börda avsevärt, eftersom du vet att finansbolaget tar hand om hanteringen av fakturorna. Det ger en känsla av trygghet att veta att när fakturan är upprättad kommer du att få betalningen nästa bankdag. Dessutom, när du väljer att sälja alla dina kundfakturor på detta sätt, kan finansbolaget oftast erbjuda bättre priser jämfört med om du säljer enstaka fakturor sporadiskt.

Detta perspektiv kan också vara fördelaktigt för dina kunder eftersom de alltid får sina fakturor från samma företag. Det skapar en tydlig och konsekvent upplevelse för dem och kan göra det enklare för dem att hantera sina ekonomiska förpliktelser gentemot ditt företag.

I fyra enkla steg kommer du igång med factoring på aVizion?

Bli kund

Kontakta oss på aVizion antingen genom att fylla i formuläret nedan eller kontakta oss via telefon. Vi kommer överens om ett avtal.

Lägg upp fakturorna i systemet

När det är klar kan du börja lägga upp fakturor. Skicka in dina fakturor via mail, Mina sidor, post eller direkt från ditt faktureringssystem. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja.

Fakturan blir godkänd

Vi gör en kontroll och godkänner fakturan. Direkt efter att vi skickat fakturan till din kund betalar vi ut pengarna till ditt företagskonto.

Pengarna är på kontot

Pengarna är på kontot på max 24 timmar efter du har lagt skickat in fakturan till oss

Därför väljer kunder aVizion

Genom att sälja sina fakturor till en aVizion, kan företag snabbt och enkelt frigöra pengar som de annars skulle ha väntat på att få från sina kunder. Detta kan bidra till att förbättra företagets kassaflöde och möjliggöra för dem att ta sig an nya projekt eller utöka sin verksamhet utan att behöva vänta på betalningar.

Factoring är en enkel lösning för företag att hantera sina fakturor och betalningar. I stället för att behöva jaga betalningar från kunder och spendera tid på fakturering och administration kan företag lägga över detta arbete på aVizion. Detta kan frigöra tid och resurser för företag att fokusera på sin kärnverksamhet.

Eftersom aVizion köper fakturorna från företaget, kan företaget få betalt direkt i stället för att behöva vänta på betalningar från kunderna. Detta kan minska väntetiden på betalningar och möjliggöra för företag att snabbt få tillgång till nödvändiga medel för att fortsätta växa och expandera.

Vad säger kunder om aVizion

5/5
"Ett företag som verkligen förstår hur det är att vara entreprenör. Alla här inne har själva drivit företag! Och de är trevliga att handskas med."
Esbjörn Börjeson
4.7/5
"Fantastisk kvalité och god förståelse för företagare!"
Oliver Petric
4.5/5
"Nöjd och smidig tjänst, snabb hantering och trevlig personal."
Andrea Ivarsson
5/5
"Verkar fungera bra."
Robert

Kom igång med factoring