Bokföring av factoring

Vid bokföring av factoring, minskas företagets fordringar då fakturor säljs till en factor. Det är viktigt att korrekt bokföra minskningen av fordringar, kostnader för factoring, och hantera eventuella obetalda fakturor. Dessutom bör man beakta skatteeffekter och noggrant följa villkoren i factoringavtalet, samtidigt som man upprätthåller god intern kontroll.

Bokföring av factoring

bokföring av factoring -Factoring är ett samlingsnamn för fakturaköp och fakturabelåning. Att företaget får betalt direkt innebär att det frigörs kapital som kan användas i verksamheten. Detta innebär effektivare finansiering och ökat handlingsutrymme – och därigenom möjlighet till ökade affärer och snabbare tillväxt. Factoring har blivit ett populärt och tidseffektivt alternativ till vanliga banklån som ofta är krångliga, tidskrävande och otillgängliga. Det ska även poängteras att bankerna blivit mer restriktiva när det gäller utlåning till småföretag och inte minst till tjänsteföretag som har personalen som den viktigaste tillgången.

Vid belåning av kundfakturor behåller företaget ansvaret om kunden inte fullgör sin betalning. Dessa fakturor tjänar som säkerhet för den kredit som beviljats av factoringföretaget. Det är Viktigt att förstå att företagets anspråk på sina kunder och dess skulder till factoringföretaget är två helt olika saker. Detta betyder att de fakturor som belånats måste rapporteras som kundfordringar i företagets balansräkning, och det lån som tagits från factoringföretaget bör visas som en skuld i bokföringen.

Business team finance or bookkeeper working with a calculator to calculate business data summary

Så bokför du belåning av fakturor

Fakturan skickas till kunden
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
151122 500300118 000
  26114 500

En faktura inkl moms skickas till kund och bokförs 1511 på 22 500 kr. Av detta bokförs beloppet ex moms på konto 3001 och momsen bokförs 2611.

Fakturan pantförskrivs hos factoringföretaget
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
151222 500151122 500


Fakturan  bokas om från kundfordringar 1511 till belånade (pantförskrivna) kundfordringar 1512.

Enligt BAS-kontoplanens anvisningar skriver man att du boka om från 1511 till 1512 när du fått ett kvitto från factoringbolaget att de har tagit emot fakturan. Problemet är att inte alla factoringföretag skickar något sådant kvitto. Du ser då inte att dina fakturor har kommit fram förrän du antingen får pengar eller får en avräkningslista.

 

Vi rekommenderade därför att du gör något av dessa två metoder för att hantera denna typ av bokföring:

  1. Du kan välja att bokföra transaktionen omedelbart när du skickar fakturorna till factoringföretaget.
  2. Alternativt kan du vänta med bokföringen till dess att du erhåller betalningen och kan bekräfta i avräkningen att fakturan är belånad, eller tills du mottar nästa avräkningsrapport från factoringföretaget.
Fakturan belånas
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
193014 900281015 000
606480  
264020  

 

När fakturan belånas ska företaget bokföra en skuld till factoringbolaget. 

Kunden betalar till factoringföretaget
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
281015 000151222 500
84001 000  
19306 500  

 

Kunden betalar direkt till factoringföretaget. Skulden till factoringföretaget och bokförs på konto 2810 minskar med 15 000 kr och den belånade kundfordran på konto 1512 minskar med 22 500 kr. Factoringbolaget tar ut 1 000 kr i ränta som bokförs på konto 8400 och resterande 6 500 kr förs in på företagskontot 1930.

Kunden betalar direkt till dig
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
191022 500151222 500

Kunden betalar av misstag fakturan på 22 500 kr kontant [1910] direkt till dig. Den belånade kundfordran [1512] försvinner därmed.

Det kan ställa till problem i redovisningen om kunden betalar direkt till dig. Givetvis ska du ändå ta emot pengarna om kunden kommer till dig och vill betala kontant. Att avvisa en kund som vill betala verkar ju inte särskilt vettigt.

Men du måste omedelbart meddela factoringföretaget om vad som har hänt. Annars kanske de skickar en betalningspåminnelse till kunden, och det betyder onödig badwill för dig. Sedan måste du följa factoringföretagets instruktioner. De pantförskrivna kundfordringarna har ju minskat med 22 500 kr utan att din skuld till factoringföretaget på 15 000 kr har minskat. Det kan betyda att limiten har överskridits, och i så fall kanske factoringföretaget begär att du betalar in pengar.

Du reglerar beloppet med factoringföretaget
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
281015 000192016 000
84001 000  

 

Du betalar in 16 000 kr till factoringföretaget via plusgirot [1920] och därmed bokar du också bort skulden på 15 000 kr på avräkningskontot [2810]. Factoringbolagets ränta på 1 000 kr [8400] debiteras.

Så bokför du när du säljer fakturor

Försäljning av fakturor
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
192021 000151122 500
60641 200  
2641300  

 

Du får in 21 000 kr från factoringföretaget via plusgirot [1920] och därmed bokar du också bort kundfordran på 22 500 kr på kontot för kundfordringar [1511]. Factoringbolagets tar ut en avgift på 1 200 kr vilken bokförs på konto [6064], Factoringkostnader. Ingående momsen på hanteringskostnaden debiteras på konto [2641] med 300 kr.

Belånade fakturor i bokslutet/årsredovisningen (K2)

Har ditt aktiebolag belånat sina kundfordringar (factoring) ska du i balansräkningen ta upp det lån som finns på balansdagen i posten Övriga skulder. Den del av factoringskulden som förfaller senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som långfristig skuld.

De belånade kundfordringarna ska redovisas som tillgång under rubriken Kortfristiga fordringar i posten Kundfordringar. 

 

Om du känner dig osäker på hur du bör bokföra, tveka inte att kontakta oss på Avizion. Vi erbjuder också tjänster inom bokföring som kan vara till hjälp för dig

 

I fyra enkla steg kommer du igång med factoring på aVizion?

Bli kund

Kontakta oss på aVizion antingen genom att fylla i formuläret nedan eller kontakta oss via telefon. Vi kommer överens om ett avtal.

Lägg upp fakturorna i systemet

När det är klar kan du börja lägga upp fakturor. Skicka in dina fakturor via mail, Mina sidor, post eller direkt från ditt faktureringssystem. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja.

Fakturan blir godkänd

Vi gör en kontroll och godkänner fakturan. Direkt efter att vi skickat fakturan till din kund betalar vi ut pengarna till ditt företagskonto.

Pengarna är på kontot

Pengarna är på kontot på max 24 timmar efter du har lagt skickat in fakturan till oss

Därför väljer kunder aVizion

Genom att sälja sina fakturor till en aVizion, kan företag snabbt och enkelt frigöra pengar som de annars skulle ha väntat på att få från sina kunder. Detta kan bidra till att förbättra företagets kassaflöde och möjliggöra för dem att ta sig an nya projekt eller utöka sin verksamhet utan att behöva vänta på betalningar.

Factoring är en enkel lösning för företag att hantera sina fakturor och betalningar. I stället för att behöva jaga betalningar från kunder och spendera tid på fakturering och administration kan företag lägga över detta arbete på aVizion. Detta kan frigöra tid och resurser för företag att fokusera på sin kärnverksamhet.

Eftersom aVizion köper fakturorna från företaget, kan företaget få betalt direkt i stället för att behöva vänta på betalningar från kunderna. Detta kan minska väntetiden på betalningar och möjliggöra för företag att snabbt få tillgång till nödvändiga medel för att fortsätta växa och expandera.

Vad säger kunder om aVizion

5/5
"Ett företag som verkligen förstår hur det är att vara entreprenör. Alla här inne har själva drivit företag! Och de är trevliga att handskas med."
Esbjörn Börjeson
4.7/5
"Fantastisk kvalité och god förståelse för företagare!"
Oliver Petric
4.5/5
"Nöjd och smidig tjänst, snabb hantering och trevlig personal."
Andrea Ivarsson
5/5
"Verkar fungera bra."
Robert

Kom igång med factoring