Fakturaköp med regress: Fördelar och potentiella fallgropar

Fakturaköp med regress: Fördelar och potentiella fallgropar Fakturaköp, som för många felaktigt kallar för factoring, är en process där ett företag säljer sina utestående fakturor till en finansiell institution, kallad en fakturaköpare eller fakturafinansiär.

Fakturaköp med regress: Fördelar och potentiella fallgropar

Fakturaköp med regress är en populär finansiell tjänst som används av företag över hela världen för att säkerställa en stabil kassaflöde och minimera riskerna med försenade eller uteblivna betalningar från kunder. I det här inlägget kommer vi att utforska hur fakturaköp med regress fungerar, fördelarna med att använda denna tjänst och vad man bör vara uppmärksam på för att undvika problem.

Fakturaköp med regress – En översikt:

Fakturaköp, även känt som factoring, är en process där ett företag säljer sina utestående fakturor till en finansiell institution, kallad en fakturaköpare eller fakturafinansiär, för att få omedelbar tillgång till likviditet. Regress innebär att om kunden inte betalar fakturan inom en viss tidsram, har fakturaköparen rätt att kräva tillbaka pengarna från det företag som sålde fakturan. Med andra ord, företaget som sålde fakturan behåller risken för kundens betalningsförmåga.

Fakturaköp med regress

Fördelar med fakturaköp med regress

  1. Förbättrad kassaflöde: Genom att sälja fakturor till en fakturaköpare kan företag snabbt omvandla utestående fordringar till kontanter, vilket i sin tur förbättrar företagets kassaflöde och likviditet.

  2. Fokus på kärnverksamheten: Företag kan ägna mer tid åt att driva och expandera sin verksamhet, eftersom de inte behöver lägga resurser på att jaga kunder för betalning eller hantera kreditrisker.

  3. Minskar kreditrisker: Även om företaget behåller risken för kundens betalningsförmåga, kan fakturaköparen hjälpa till med att utvärdera kundens kreditvärdighet och därmed minska risken för att sälja till opålitliga kunder.

  4. Flexibilitet: Fakturaköp med regress kan anpassas efter företagets behov, vilket ger en flexibel finansieringslösning som kan skalas upp eller ned beroende på verksamhetens krav.

Potentiella fallgropar och vad man ska se upp med:

  1. Kostnader och avgifter: Fakturaköp med regress är inte gratis. Fakturaköpare tar ut en avgift, ofta en procentandel av fakturabeloppet, för att köpa fakturan. Det är viktigt att jämföra kostnaderna för olika fakturaköpare och se till att avgifterna inte äter upp fördelarna med förbättrat kassaflöde.

  2. Kundernas reaktion: När ett företag säljer sina fakturor kan det påverka hur kunderna uppfattar företaget och dess finansiella stabilitet. Det är viktigt att kommunicera tydligt och öppet med kunderna om varför fakturaköp används och hur det kommer att påverka deras betalningar och interaktioner med företaget

  3. Beroende av fakturaköpare: Om ett företag blir alltför beroende av fakturaköp med regress, kan det bli svårt att finansiera verksamheten på annat sätt, vilket kan innebära risker på lång sikt. Det är viktigt att ha en diversifierad finansieringsstrategi och inte enbart förlita sig på fakturaköp.

  4. Kontraktets villkor: Innan du ingår ett avtal med en fakturaköpare är det viktigt att noggrant granska kontraktets villkor och förstå vilka tjänster som ingår samt rättigheter och skyldigheter som gäller för både företaget och fakturaköparen. Se till att det inte finns några dolda avgifter, ofördelaktiga villkor eller begränsningar som kan påverka företagets förmåga att driva och expandera sin verksamhet.

  5. Välj rätt fakturaköpare: Som företagare är det viktigt att välja en pålitlig och professionell fakturaköpare som har erfarenhet av din bransch och förstår dina specifika behov. Gör grundliga efterforskningar, be om rekommendationer och jämför olika fakturaköpare för att hitta den bästa partnern för ditt företag.

Sammanfattning :

Fakturaköp med regress kan erbjuda många fördelar för företag som vill förbättra sitt kassaflöde, fokusera på kärnverksamheten och minimera kreditrisker. Men det är också viktigt att vara medveten om de potentiella fallgroparna och att noggrant överväga kostnader, kundernas reaktion, beroende av fakturaköpare, kontraktets villkor och valet av fakturaköpare. Genom att vara väl förberedd och informerad kan företag maximera fördelarna med fakturaköp med regress och säkerställa en sund och framgångsrik verksamhet.

Läs om de olika factoringtyperna på finansieringsskolan

Business team finance or bookkeeper working with a calculator to calculate business data summary

Bokföring av factoring

Vid bokföring av factoring, minskas företagets fordringar då fakturor säljs till en factor. Det är viktigt att korrekt bokföra minskningen av fordringar, kostnader för factoring, och hantera eventuella obetalda fakturor. Dessutom bör man beakta skatteeffekter och noggrant följa villkoren i factoringavtalet, samtidigt som man upprätthåller god intern kontroll.

Läs mer »

Vad gör ett factoringbolag?

Factoringbolag, som Avizion, hjälper företag att förbättra sitt kassaflöde genom att köpa eller belåna deras fakturor. Den förklarar fördelarna med factoring, inklusive förbättrad likviditet och förenklad administration, samt diskuterar kostnader och hur man väljer rätt factoringbolag.

Läs mer »

Fakturabelåning: Fördelar och potentiella fallgropar

Fakturaköp med regress: Fördelar och potentiella fallgropar Fakturaköp, som för många felaktigt kallar för factoring, är en process där ett företag säljer sina utestående fakturor till en finansiell institution, kallad en fakturaköpare eller fakturafinansiär.

Läs mer »

I fyra enkla steg kommer du igång med factoring på aVizion?

Bli kund

Kontakta oss på aVizion antingen genom att fylla i formuläret nedan eller kontakta oss via telefon. Vi kommer överens om ett avtal.

Lägg upp fakturorna i systemet

När det är klar kan du börja lägga upp fakturor. Skicka in dina fakturor via mail, Mina sidor, post eller direkt från ditt faktureringssystem. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja.

Fakturan blir godkänd

Vi gör en kontroll och godkänner fakturan. Direkt efter att vi skickat fakturan till din kund betalar vi ut pengarna till ditt företagskonto.

Pengarna är på kontot

Pengarna är på kontot på max 24 timmar efter du har lagt skickat in fakturan till oss

Därför väljer kunder aVizion

Genom att sälja sina fakturor till en aVizion, kan företag snabbt och enkelt frigöra pengar som de annars skulle ha väntat på att få från sina kunder. Detta kan bidra till att förbättra företagets kassaflöde och möjliggöra för dem att ta sig an nya projekt eller utöka sin verksamhet utan att behöva vänta på betalningar.

Factoring är en enkel lösning för företag att hantera sina fakturor och betalningar. I stället för att behöva jaga betalningar från kunder och spendera tid på fakturering och administration kan företag lägga över detta arbete på aVizion. Detta kan frigöra tid och resurser för företag att fokusera på sin kärnverksamhet.

Eftersom aVizion köper fakturorna från företaget, kan företaget få betalt direkt i stället för att behöva vänta på betalningar från kunderna. Detta kan minska väntetiden på betalningar och möjliggöra för företag att snabbt få tillgång till nödvändiga medel för att fortsätta växa och expandera.

Vad säger kunder om aVizion

5/5
"Ett företag som verkligen förstår hur det är att vara entreprenör. Alla här inne har själva drivit företag! Och de är trevliga att handskas med."
Esbjörn Börjeson
4.7/5
"Fantastisk kvalité och god förståelse för företagare!"
Oliver Petric
4.5/5
"Nöjd och smidig tjänst, snabb hantering och trevlig personal."
Andrea Ivarsson
5/5
"Verkar fungera bra."
Robert

Kom igång med factoring