Profuragruppen går in som majoritetsägare till Avizion Finans AB genom att man köper majoriteten i Avizion Finans AB:s moderbolag, Avizion Finance Holding AB som namnändras till Profura Kapital Sverige AB. Profurakoncernens omsättning senaste räkenskapsåret var ca 5 miljarder med en god lönsamhet.

“Genom Profuragruppen får Avizion Finans AB en mycket stark ägare som tillsammans med vår erfarenhet skapar väldigt goda förutsättningar. Med detta samarbete skapas också en gedigen grund för att hjälpa svenska små & medelstora företags tillväxt genom att stötta med finansiering, ekonomi och affärsutveckling.”

//Conny Grimling VD