Med över 300 aktörer på marknaden, vad skiljer egentligen aVizion från resten? aVizion Finans VD Conny  Grimling är van vid frågan. Och han tvekar inte en sekund över svaret:  

– Det är helhetssynen! Vi vill ge våra kunder koll på ekonomin, koll på finansieringen och samtidigt vara ett jäkla bra bollplank. Då får de friheten att utvecklas.

Conny Grimling, aVizion

När likviditeten sinar är det inte roligt att vara företagare. Skatter skall in. Leverantörer vill ha sina pengar. Någon kräver förskott. Banker tycks inte kunna hjälpa till, i varje fall inte snabbt. Många företagare vänder sig till finansföretag.

– Då tittar vi på bolaget, men vi gör det utifrån ett helhetsperspektiv. Många av våra konkurrenter, gör en liknande analys, men det är slutet på deras engagemang. De avslutar med att fråga: Är det hundratusen du behöver? Har ni fakturor som vi finansierar eller vill du ha ett litet lån? Efter det gör de inget mer. För oss är kreditprocessen början på engagemanget.  

– Vi tittar i stället på hela företaget. Vi begär till exempel att få titta på balans och resultaträkning och se hur det ser ut. Sen frågar vi kunden om de har bra ekonomiredovisning, som ger dem det stöd de behöver. Väldigt ofta säger de ”Nej, så är inte fallet”. De får kvartalsrapport, lönerna sköts men inte mycket mer. Om de exempelvis plötsligt står utan likvida medel och måste betala en skatt på 100 000, så tycker många att det borde de fått reda på tidigare. Det hade varit bra med framförhållning på en sådan sak. Det är ett exempel. 

Det verkliga problemet 

aVizion vill tränga in i företaget och hjälpa till på ett djupare plan. Vad var egentligen det verkliga problemet bakom behovet av finanser? Kanske behövs en bättre revisor, som tar fram de saker de behövs och ger rätt stöd. De skulle kanske vara hjälpta av en likviditetsplan eller en plan på hur mycket de vill utvecklas i sina affärer. Eller kanske behöver de ta in nya kunder och få översyn av kostnaderna.

– Sådant här känner vi ju till. Då har vi möjlighet att ta kunden dit den egentligen vill. Vi har ju trängt in ett led djupare än om vi bara satte oss och diskuterade en fakturabelåning eller ett lån  

Inte bara akuta problem kräver likviditet. Företaget kanske är lönsamt och växer. Då behövs rörelsekapital. Ofta kommer kostnaden före intäkterna vid en ny affär.

– När man drar i gång ett nytt projekt, som måste man kanske anställa personer för det. Och de ska ha lön. Du kan nästan aldrig erbjuda dem lön om sex – nio månader, när projektet är hemma.  I och med att vi ser det, kan vi göra en plan för redovisning, ekonomi och finansiering.   

”Så fort våra kunder har ett problem, ringer de våra säljare. Det är dit vi vill.”

 Mot nästa nivå 

Efter det kommer kanske nästa utmaning. Ett företag som tagit hem en stor affär har kanske ingen erfarenhet av affärer på den nivån. De vill utvecklas och har idéer, men saknar kompetens – eller bollplank – som det ofta heter.

– Ofta är företagare väldigt ensamma i sina beslut. Hur går det till att utveckla utomlands? Hur försäkrar jag mig om att inte gå på några minor? Hur kan jag utveckla mina idéer? Då kan vi erbjuda affärsutveckling. Vi kan själva gå in eller anlita någon i vårt nätverk med personer som vi jobbar med.  

aVision grundades en av grupp personer som alla hade egna erfarenheter av att driva företag. Det är viktigt att veta vad man pratar om och att förstå kunderna situation. Det avspeglas även i det sätt som aVizion söker upp nya kunder.

– Innan vi ringer en kund, så har vi analyserat företaget noggrant. Så vi kan alltså gå in och selektera på ort, och vi tittar på olika ekonomiska kriterier. Vi kan med stor sannolikhet se att ett företag har ett behov av finansiering. De kanske hade ett svagt förra år, de kanske hade dålig likviditet. Vi undersöker givetvis ägarna, så att ingen har domar för ekonomisk brottslighet och sådant. Det är ett ganska stort förarbete. Och det kräver ju kompetens. Ju bättre urval, desto större chans att få en affär. 

Starka kunder, svaga kunder 

En ny kund skickar ofta över fakturor omgående, som de vill belåna. aVizion undersöker kundens kunder och ser efter i fall fakturorna kan belånas. Man kan ju alltid säga nej, men det sker bara om det finns ett starkt skäl.

– Ibland kan vi upptäcka att fakturor inte kan belånas, och då kan vi varna vår kund att de riskerar att förlora pengar.  

Situationen kan också vara omvänd. Kunden är i en svag position, men har starka slutkunder. Då kan vi hjälpa dem. Om kunden är svag, och har svaga kunder, så får vi hjälpa dem att hitta nya kunder. Poängen är att se hela situationen, för allas bästa.

– Vi prioriterar kundkommunikation. Hos några av våra konkurrenter – större företag oftast – är det en säljare som tar hem affären. Sedan släpper han eller hon kontakten med kunden, som därefter enbart har kontakt med kreditavdelningen. Så dör kontakten. Våra säljare har en väldigt nära kommunikation med kunderna. De kan ringa efter någon månad och stämma av läget. Man håller dialogen. Så fort kunden får problem, så ringer de säljaren. Det är dit vi vill. 

– Men våra konkurrenter – de stora företagen – kan aldrig ha den operativa kundkontakten. Om du som kund har synpunkter, ombeds du skicka ett infomejl, så kommer någon av deras 25 handläggare att ta kontakt. Om du har tur.  

När grundas det nya Volvo? 

Dagens utveckling och sysselsättning sker i små och medelstora företag. Det kommer inte att bildas något nytt Astra, Volvo eller IKEA. De flesta som jobbar privat, jobbar i ett företag med färre än tio anställda. Det är mot dessa aVizion vill gå in och göra skillnad.

– Bankerna tycker inte att detta är lönsamt. Dessutom har bankerna minskat tillgängligheten. Det är bara de stora företagen man håller god kontakt med. Bankerna har inte fokus på små och medelstora företag längre. De kommer aldrig att erkänna detta öppet. Vi säger att vi ser oss som ett komplement till bankerna. 

Många av de stora finansbolagen har startat som inkasso-företag. De började med inkasso och fick sedan väldigt mycket pengar över. För att avkasta fakturorna ännu en gång började de med finans.

– Jobbar du med inkasso, får du ofta en viss attityd. Ledningen på sådana företag är ofta inkasso-drivna. Om du haft åtta samtal innan med inkassoärenden, och sedan få ett samtal från en finanskund, så kanske du inte tänker om. De är ofta ganska tuffa och raka. Det där med värme och omtanke kanske inte finns högst på allas lista. 

Inte alltid billigast, alltid prisvärda 

aVizion under VD Conny Grimling satsar inte på att vara billigast i alla lägen. Strategin är att erbjuda ett mervärde. Om kunden känner att de får ett mervärde, så kan man kanske ta lite mer betalt. Det innebär inte att det går att ta vilka priser som helst.

– Visst kommer priset upp i förhandlingen. Kanske 90 procent av gångerna när vi tar hem en affär, så gör vi det till ett högre pris än konkurrenterna. Men, då måste vi bevisa att vi är kvalitet och att vi ger ett mervärde. Annars går kunden någon annan stans. Detta är en förtroendebransch.  

– När vi då förklarar vad de som kund får med sig i sina tjänster, så brukar de acceptera våra nivåer. Vi erbjuder till exempel att ta hand om obetalda fakturor. Men vi erbjuder framför allt rådgivning. Vi kan träffa dig några timmar, vi kan bjuda på det! Det ingår i avgiften. Vi kan också erbjuda mycket goda villkor vad gäller ekonomi/ redovisning. Det är saker som företaget inte får hjälp med hos någon av våra konkurrenter.