Följ oss:

Följ oss:

Lågkonjunkturen förbered dig företagare: Vad den innebär och hur man kan förbereda sig

Vad innebär lågkonjunkturen och hur kan man förbereda sig.

Lågkonjunkturen förbered dig företagare

lågkonjunkturen förbered dig företagare –Vi kommer i detta inlägg förklara vad vi står inför under 2023

Under 2023 står företagare inför en svår tid, med utmaningar som tuffare kostnadslägen och balansakter för att bibehålla lönsamhet och kundrelationer. Företag måste hitta sätt att navigera genom dessa utmaningar och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. 

Det började med pandemin

De senaste åren har präglats av flera ekonomiska utmaningar, både på nationell och global nivå. En av de mest påtagliga utmaningarna har varit den globala pandemin som har påverkat arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken i Sverige och världen över.

Under pandemin har arbetslösheten stigit och sysselsättningen minskat i Sverige.

Kommuner och regioner har också påverkats av pandemin och står inför ekonomiska utmaningar de närmaste åren. Från och med 2023 blir dessa utmaningar ännu svårare, då skatteunderlaget urholkas av högre pris- och löneökningar och kostnader för pensioner ökar kraftigt.

lågkonjunkturen förbered dig företagare
Global inflation

Global inflation påverkar alla och är en annan utmaning för företagare. Höga inflationssiffror kan leda till att centralbanker höjer sina räntor, vilket påverkar både hushåll och företag negativt. Detta kan i sin tur leda till en lågkonjunktur. Den svenska arbetslösheten väntas stiga, trots att sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har ökat under 2022.

Inflationsmål och styrränta

Inflationsmål och styrränta är ytterligare faktorer som påverkar företagare under lågkonjunkturer. Centralbanker, som Riksbanken i Sverige, använder styrräntan som ett verktyg för att påverka inflationen och uppnå inflationsmålet. När räntorna höjs för att bekämpa hög inflation blir det dyrare för både privatpersoner och företag att låna och investera, vilket kan förvärra en lågkonjunktur. Bostadspriserna brukar också sjunka markant under lågkonjunkturer när fler blir arbetslösa och möjligheterna att låna minskar.

Lågkonjunktur

Lågkonjunktur innebär en period av ekonomisk nedgång och är en av de största utmaningarna för företagare. Under en lågkonjunktur minskar efterfrågan från konsumenter och kunder, vilket leder till svårigheter att sälja allt som produceras. Detta påverkar i sin tur realinkomst, industriproduktion och sysselsättning. 

Stagflation och hur det påverkar företag

Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som kombinerar orden “stagnation” och “inflation”. Det beskriver en situation där inflation och stagnation (avmattning eller nedgång i ekonomin) inträffar samtidig. Ekonomisk stagflation innebär att ett land under en längre tid haft en avsaknad av ekonomisk tillväxt, vilket kallas för stagnation, och att den allmänna prisnivån i samhället stiger samtidigt som pengarnas värde minskar, vilket sker vid inflation.

Stagflation påverkar företagare på flera sätt. Några av de mest påtagliga effekterna av inflation är ökade kostnader för insatsvaror och lagervaror, fraktkostnader, leveranstider och personalkostnader. Dessa ökade kostnader kan ha en stor inverkan på företagens ekonomi.

Utöver de direkta effekterna av inflation kan stagflation även påverka företag genom att det blir dyrare att betala av lån på grund av högre räntor. Företag kan också drabbas indirekt av inflation genom att förväntningar om högre inflation kan leda till att människor kräver högre löner, vilket företagen kompenserar med högre priser. En förväntad inflation kan alltså skapa en faktisk inflation.

Dessa ökade kostnader uppstår samtidigt som marknaden viker och försäljningen går ner, vilket kan leda till en ökad konkurrens och en minskad efterfrågan på företagens produkter och tjänster. Detta kan göra det svårt för företagen att hålla sin profitabilitet på en acceptabel nivå. Företag som redan har låg marginal kan till och med tvingas att stänga ner eller gå i konkurs.

Hur hanterar man den situation vi står inför?

För att hantera stagflation, måste företag anpassa sig till den nya ekonomiska situationen. Detta kan innebära att företag måste hitta nya sätt att minska kostnaderna, genom att exempelvis effektivisera sina produktionsprocesser eller förhandla med leverantörer för lägre priser. Företag kan också behöva anpassa sina produkter och tjänster till den förändrade marknaden och öka sin marknadsföring för att öka efterfrågan.

Slutligen är det viktigt att företag har en god kapitalstruktur och finansiell flexibilitet för att kunna hantera den ekonomiska osäkerheten som följer med stagflation. Detta inkluderar att ha en solid ekonomisk ställning och tillräckligt med kapital för att klara av förändringar i ekonomin.

Lågkonjunkturen förbered dig företagare – Här är sju tips för att förbereda sig inför utmaningarna för 2023

1. Håll koll på den ekonomiska utvecklingen: Försämringar i ekonomin sker sällan över en natt, utan snarare gradvis. 

2. Var uppmärksam på trender och förändringar i marknaden för att försöka förutse vad som händer.

3. Stresstesta din ekonomin: Testa hur ditt företag skulle klara av olika ekonomiska scenarier och identifiera potentiella svagheter eller risker.

4. Agera proaktivt: Förutse och anpassa dig till förändringar i affärsklimatet för att hantera en lågkonjunktur bättre
Se över kostnaderna och minimera dem: Gå igenom företagets utgifter och försök att minska kostnaderna där det är möjligt

5 Vårda dina affärsrelationer: Vårda relationer med både kunder och leverantörer, eftersom lågkonjunkturer kan innebära svårigheter för alla parter

6. Behåll nära kontakt med kunder: Ha en uppfattning om hur dina kunder påverkas av en lågkonjunktur och anpassa ditt erbjudande och din kundstock efter det.

7. Säkra företagets likviditet: Se till att ha tillräckligt med pengar tillgängliga för att täcka kortfristiga kostnader och oförutsedda utgifter.

I fyra enkla steg kommer du igång med factoring på aVizion?

Bli kund

Kontakta oss på aVizion antingen genom att fylla i formuläret nedan eller kontakta oss via telefon. Vi kommer överens om ett avtal.

Lägg upp fakturorna i systemet

När det är klar kan du börja lägga upp fakturor. Skicka in dina fakturor via mail, Mina sidor, post eller direkt från ditt faktureringssystem. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja.

Fakturan blir godkänd

Vi gör en kontroll och godkänner fakturan. Direkt efter att vi skickat fakturan till din kund betalar vi ut pengarna till ditt företagskonto.

Pengarna är på kontot

Pengarna är på kontot på max 24 timmar efter du har lagt skickat in fakturan till oss

Därför väljer kunder aVizion

Genom att sälja sina fakturor till en aVizion, kan företag snabbt och enkelt frigöra pengar som de annars skulle ha väntat på att få från sina kunder. Detta kan bidra till att förbättra företagets kassaflöde och möjliggöra för dem att ta sig an nya projekt eller utöka sin verksamhet utan att behöva vänta på betalningar.

Factoring är en enkel lösning för företag att hantera sina fakturor och betalningar. I stället för att behöva jaga betalningar från kunder och spendera tid på fakturering och administration kan företag lägga över detta arbete på aVizion. Detta kan frigöra tid och resurser för företag att fokusera på sin kärnverksamhet.

Eftersom aVizion köper fakturorna från företaget, kan företaget få betalt direkt i stället för att behöva vänta på betalningar från kunderna. Detta kan minska väntetiden på betalningar och möjliggöra för företag att snabbt få tillgång till nödvändiga medel för att fortsätta växa och expandera.

Vad säger kunder om aVizion

5/5
"Ett företag som verkligen förstår hur det är att vara entreprenör. Alla här inne har själva drivit företag! Och de är trevliga att handskas med."
Esbjörn Börjeson
4.7/5
"Fantastisk kvalité och god förståelse för företagare!"
Oliver Petric
4.5/5
"Nöjd och smidig tjänst, snabb hantering och trevlig personal."
Andrea Ivarsson
5/5
"Verkar fungera bra."
Robert

Kom igång med factoring